Verdringing

Bij het toepassen van het verdringingssysteem wordt gebruik gemaakt van het thermisch verdringingsprincipe.Hierbij wordt al dan niet gekoelde ventilatielucht met een zeer lage snelheid (meestal minder dan 0,1 m/s) in de ruimte gebracht. Door de ondertemperatuur ten opzichte van de ruimtetemperatuur zal de luchtstroom zonder noemenswaardige menging met de ruimtelucht zijn weg vinden naar de verblijfszone. Deze frisse 'schone' lucht wordt  dus direct ingeademd. Bij dit systeem wordt bewust een verticale temperatuurgradiënt gecreëerd, waarbij de 'vervuilde' lucht hoog in de ruimte wordt afgezogen. Vaak kunnen met dit systeem, zonder additionele mechanische koeling door middel van ventilatie, grote warmtehoeveelheden worden afgevoerd. Verdringingsventilatie wordt gezien als het systeem met het hoogst haalbare ventilatierendement.


Materiaal

De verdringingsslangen worden gemaakt van polyesterdoek of Trevira CS in verschillende doorlaatbaarheden. Het materiaal is niet hygroscopisch en kan geen vocht absorberen. De verdringingsslangen zijn leverbaar in vrijwel elke RAL-kleur. De luchtdoorlatendheid wordt aangepast aan de luchthoeveelheid en slangdimensies om de benodigde lage inblaassnelheid te realiseren en het statische drukverschil te handhaven.